Jdi na obsah Jdi na menu
LovecPokladu.cz - detektory kovů
 


Pátráme po původu odznaku

Předkládám k posouzení tuto záhadu. Jeden můj kolega poskynul skeny odznaku Protektorátní kriminální policie. Další můj kolega, mimo jiné i znalec starých policejních odznaků však tvrdí, že podle tehdejších platných předpisů, by takový typ a tvar odznaku neměl vůbec existovat. Má to nastudováno z archivů. Ale nikdo nejsme vševědoucí. Takže co s tím?

Já mám takovou teorii, že jestliže se v té době takový odznak, byť jako provizorium, používal, mělo by být mezi sběrateli víc takových kusů. Ne všechny kusy se jistě tehdy odevzdaly zpět při ukončení platnosti, něco se ztratilo, něco si policisté ponechali na památku. Pokud víte ještě o dalších kusech, dejte vědět. Pokud víte o nějakém předpisu, který upravoval používání tohoto odznaku, dejte také vědět. Třeba se o něm píše i v nějaké odborné literatuře.

Nebo to může být dobové falzum z válečných let, vyrobené podsvětím nebo odbojem pro nějaký konkrétní účel. Tedy pokus vyrobit nějaký policejní odznak bez znalosti skutečné předlohy.

Nebo byla vyrobena nějaká malá zkušební série a tento návrh byl pak zamítnut a tohle zbylo.

Takže přihoďte svůj nápad nebo poznatek a přispějte tak k objasnění této záhady.

 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Policejní známka protektorátní policie

(Vlastimil Schildberger, 23. 3. 2011 9:55)

Zdravím,
uvedenou známku jsem již viděl několikrát. Jeden kus je v soukromé sbírce v Brně a byl nalezen společně s kovovou známkou gestapa v bývalých garažích brněnského gestapa na Botanické ulici. Doporučuji je také podívat na pěkné německé stranky sběratelů policejních věcí. Známka je tam také vyobrazena. Je tam také vyobrazení různých soudobých polských a jiných padělků.
www.ausweismarke.de

V.Sch.

Odznak

(Jiří Líbal sr., 16. 6. 2008 11:24)

Tento odznak je uveden jako pravý na
http://www.ausweismarke.de/31201.html

Několik slov k odznaku

(policista, 20. 4. 2008 8:42)

Pro upřesnění k předmětnému odznaku je třeba uvést, že zpočátku existence Protektorátu Čechy a Morava pracovaly četnictvo a policejní uniformované a neuniformované sbory samostatně. Měly své ústředny a organizačně nespolupracovaly.
Proto byla neustále diskutována myšlenka, příslušných funkcionářů, o zřízení jednotné řídící centrály pro „kriminálku“. Nakonec došlo k realizaci této myšlenky vydáním výnoru č. POL-2.144-9/3-42-V/3 z března roku 1942, kdy bylo včleněno Ústředí četnické pátrací oddělení do Všeobecné kriminální ústředny, která od této chvíle nesla název „Kriminální ústředna v Praze“. Kromě speciálních úkolů jí přímo přidělených, řídila kriminální službu vykonávanou protektorátní policií (tzv. vládní policií, četnictvem, obecní policií). V červenci 1942 byl zřízen úřad generálního velitele uniformované policie (pořádková služba) a úřad generálního velitele neuniformované policie (bezpečnostní policie) a do funkcí byli jmenováni němečtí velitelé. Obě složky policie byly odděleny a postupně organizovány podle říšského vzoru.
Pro odhalení záhady existence odznaku “ Protektoratskriminalpolizei“ je nutné zabývat se neuniformovanou policií – tzv. protektorátní kriminální policie, která sestávala ze dvou složek:
1. vládní kriminální policie – Regierungskriminalpolizei
2. obecní kriminální policie – Gemeindekriminalpolizei
Tyto služebny byly označovány jako Protektoratskriminalpolizei Kriminaldirection Prag nebo Protektoratskriminalpolizei Gemeindekriminalpolizei Kolin.
Z logiky věci dojdeme k závěru, že nutností bylo opatřit pracovníky služeben, respektive příslušníky protektorátní kriminální policie i příslušným identifikačním nástrojem – tj. služebním průkazem a odznakem.
Osobně jsem tento odznak viděl u jednoho sběratele, proto mohu uvést, že jde o odznak s vysokým podílem zinku, šířka 60 mm (v nejširším místě), výška 35 mm, tloušťka 4 mm. Avers je opatřen nápisem Protektoratskriminalpolizei v mírném oblouku, s výškou písmene 4 mm, pod nápisem ražené číslo. Revers má ve středu umístěn znak Protektorátu Čechy a Morava. Odznak je opatřen očkem o průměru 4 mm.
Bohužel, zatím se nepodařilo zjistit existenci služebního předpisu, který by upracoval otázky týkající se zřízení a používání tohoto odznaku.

Použitá literatura:
1. Almanach příspěvků II. konference policejních historiků 2007
MACHUTOVÁ Marcela, Vývoj Kriminální policie do roku 1950 .s. 97 - 109
2. Buletin č. 3/2004
GALAŠ Radek, KOS Karel, Odznaky neuniformované policie 1939 – 1945, s. 47 - 48

KRIPO PROTEKTORÁT

(Pavel, 19. 1. 2008 0:21)

Myslím,že Protektorátní kriminálka měla pouze tuto identifikační známku a služební průkaz,po vzoru Německé policie, odznaky měli pouze před a po válce.