Jdi na obsah Jdi na menu
LovecPokladu.cz - detektory kovů
 


Poříční oddíl SNB

25. 4. 2007

Poříční oddíl SNB

Por. Josef Němeček


Příslušníci SNB vykonávají bezpečnostní službu na souši, ve vzduchu i na vodě. K výkonu služby na toku řeky Vltavy v hranicích pražského obvodu byl zřízen poříční oddíl. U jeho zrodu stála hned tři býv. ministerstva – vnitro, veř. práce a zemědělství – kmotřičkou bylo vládní nařízení § 10 ze dne 6. března 1936, č. 51 Sb.

Že se o tomto oddílu mnoho neví, není všem vinou jeho příslušníků, rekrutujících se z řad býv. policie. Všichni se zúčastnili pražského povstání. Část z nich bojovala v Praze II. (pod velením vrch. strážmistra Kupky) a 17 dalších - čele se škpt. Fr. Frabšou – zajistilo 5. května holešovický přístav a odzbrojilo tam 30členný něm. strážný oddíl. Přístav s přilehlými sklady a loďmi s náklady představuje milionové hodnoty, jež byly tímto zákrokem zachráněny republice. Marně by ses ovšem ohlížel po vyznamenáních. Jsou skromní tito mužové, potěšilo je, že byl vyznamenán jejich velitel - důstojník a jim by zcela stačilo uznání ve formě dekretu, společného pro všechny účastníky akce. Za tuto skromnost a za lásku, s jakou mluví o své službě, zaslouží, aby se o nich psalo a abyste o tomto oddílu věděli víc než to, že existuje.

Úkolem oddílu je výkon pořádkové služby – dozor nad koupajícími se v řece, pořádek v poříční dopravě, zejména při zvláštních událostech, jako jsou sport, závody, zábavní aj. podniky, pokud nejde o záležitosti plavební policie. Poskytuje podporu plavebním úřadům při provádění vltavského plaveb. řádu a dodržování plavebně polic. předpisů. (O trestní pravomoc se dělí s orgány Čs. plavebního úřadu.) Do jejich kompetence patří péče o bezpečnost osoby a majetku na řece, vodních dílech a zařízeních, dozor nad dodržováním předpisů při výkonu rybolovu a jiné.

Po osvobození až do července t. r. velel oddílu škpt. F. Frabša, nyní – po jeho odvelení – vykonává velitelskou funkci vrch. strážm. Vondruška. Sloužil u námořnictva (1915), byl závodně činný v ČVK Praha a rozumí řece, plavidlům, motorům – zkrátka službě a všemu, co s ní souvisí. Na otázku po nejvýznačnějším činu poříčního oddílu SNB v tomto roce, vyprávěl o tom, jak se 10. VII. t. r. při náhlém zvednutí vodní hladiny utrhly v Modřanech vory a strhly část plovárny NSK v Podolí. Oddíl se zúčastnil záchranných prací. Vory byly zachyceny u podolského rypadla a plovárna, jež se zachytla o jez, byla zabezpečena. Lany byla připoutána k Jiráskovu mostu, aby nerozbila jez, nepřepadla dolů a nepoškodila vodní stavby. Zákrok členů poříčního oddílu SNB byl tak úspěšný, že jak vory, tak i stržené předměty vůbec nepropluly Prahou! Místní velitelství SNB udělilo za to v rozkaze poříčnímu oddílu veřejnou pochvalu.

Z motorových bezpečnostních člunů je nejlepší t. zv. Blažena (B.Č. I. na obrázcích přílohy) s motorem 25 HP a rychlostí 25 – 30 km hodině. Ostatní čluny, t. zv. „bulíci“, jsou vyzbrojeny opotřebovanými automobilovými motory z roku 1924(!), dělají vlny jako parník při minimální rychlosti a vyžadují stálých oprav. Nadarmo se neříká, že „laciné je dvakrát placené“, neboť již dnes opravy representují 50% kupní ceny. Časté opravy vždy vyřadí čluny z provozu, zvláště když povolení, resp. schválení opravy se pozdrží delší dobu. Snad by bylo vhodnější užít i pro poříční oddíl zúčtovatelné stálé zálohy (10.000 Kčs), jako je tomu u silničních kontrolních stanic. Z této částky byly by uhrazovány ihned všechny menší opravy, zatímco povolování úhrady na opravy větší, přesahující výši zálohy, mohlo by se provádět jako dosud.

Zakoupení pionýrského vraku (viz obr. 5) s 6válc. motorem o ohromném obsahu válců (přes 3 litry), nelze považovat za rozumnou investici. Lepším řešením bylo by zajímat se o koupi pořádných motorových člunů v cizině, ježto naše továrny nemají zatím potřebné zkušenosti s jejich stavbou a nejsou ani na takovou výrobu zařízeny. Pro tuto okolnost mluví zejména to, že řada soukromých majitelů čeká jen na uvolnění benzínu, aby spustila na vodu svá, mnohdy přepychová plavidla. A řada dalších zájemců koresponduje s americkými a anglickými firmami (Chris – Craft, Car – Wood), zabývajícími se speciálně stavbou motorových člunů. Co do vzhledu (stavby) a rychlosti našich bezpečnostních člunů, byl by na ně jednou žalostný pohled, až by zůstávaly zpět. Jejich posádce nezbývalo by pak nic jiného, než ukázat lano, aby je snad civilní motorové čluny vzaly do vleku.

Moudrý hospodář, který vidí dopředu, jednal by, po mém soudu, tak, že by prodal „bulíky“, nekoupil vrak, nýbrž strženou částku by investoval do pořádně vybaveného , technicky moderně stavěného člunu, u něhož pro případ stíhání byla by potřebná rychlost v záloze. Snad stojí tato poznámka nejen za úvahu, ale i za vtělení v čin, jakož i to, že kontrolní pravomoc poříčního oddílu bude třeba rozšířit po celé délce splavné Vltavy (Praha – Štěchovice – Mělník) a na t. zv. malé Labe – od Kolína po Hřensko. Pokud jsem se ptal členů oddílu, mají i oni své návrhy a přání. Jedním z nich je to, že barva khaki nových uniforem se pro druh jejich služby nehodí. Přáli by si zachovat modrou barvu, ježto je tomu tak ve všech státech a na vodě to již patří k tradici. Stěžují si na nedostatečný stav a technické vybavení. Horšili by se, kdybych nenapsal, že kontrolují nejen malá plavidla – vory, loďky, canoe atd., ale i posádky na velkých plavidlech, osvětlení plavidel za noci a mlhy, plavbu malými plavidly při zvýšené vodě, koupající se na plovárnách i mimo ně, chytání ryb na jezích, přibližování se k jedoucím lodím; provádějí dozor na přívozy a užívají blokového řízení při přestupcích plavebně policejních předpisů podle D I – V. Pokud jde o přestupky rázu plavebního (srážky plavidel apod.), předají takové případy čs. plavebním úřadům, jež zařídí další. Jak jsem měl možnost seznat, vychází s kontrolními orgány těchto úřadů velmi dobře. Potvrdili mi to oba kapitáni vnitrozemské plavby, pp. Krch a Venzera, které rovněž vidíte na našich obrázcích.

A ještě něco – vylovení mrtvol: Od osvobození do konce roku 1945 vylovili z Vltavy 68 mrtvol, letos 22, z nichž 2 případy byly mrtvolky dětské po porodu. Třem sebevražedným pokusům o utonutí bylo zabráněno.

Samozřejmě, že častý styk s vodou má za následek smáčení uniforem. To by nebylo konečně žádné neštěstí, kdyby tím netrpěla tolik látka. Je třeba věnovat jim i v tomto směru náležitou péči, aby byli našemu sboru ke cti nejen svou odpovědnou službou, ale i zevnějškem! V létě by mohli jistě s prospěchem používat modré košile s nárameníky a distinkcemi a ne staré a u krku uzavřené bluzy. V bílých košilích – při velmi častých opravách starých motorů ve svých člunech – dovedete si představit, že by to bylo horší, než už je.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář