Jdi na obsah Jdi na menu
LovecPokladu.cz - detektory kovů
 


Nouzová přistání a havárie

28. 4. 2007

Nouzová přistání a havarie letounů čs. armády a letounů SNB - spolupráce útvarů sboru národní bezpečnosti.Výnos ministerstva vnitra ze dne 27. července 1946, čís. 291/1946-Va/5.Ministerstvo vnitra - velitelství letectva sboru národní bezpečnosti vydává na podkladě výnosu MNO-HL, štáb-velitelství letectva, č.j. 12.416 pro spolupráci útvarů sboru národní bezpečnosti a jejich orgánů, při havariích, event. nouzových přistáních letounů čs. armády a letounů sboru národní bezpečnosti, tyto pokyny:O každé havarii neb nouzovém přistání letounu čs. armády jest nutno okamžitě uvědomit:A. Nejbližší vojenské letiště za účelem vyslání vyšetřující komise a technické pomoci.Toto hlášení má obsahovat:a) čas,

b) přesné určení místa nehody,

c) označení a číslo letounu,

d) totožnost posádky a její zdravotní stav.
Hlášení (vzor v příloze) odesílá posádka letounu sama (dovoluje-li to její zdravotní stav) nebo stanice sboru národní bezpečnosti, v jejímž obvodu k letecké nehodě došlo.B. V místě nebo nejbližším okolí letecké nehody vojenskou jednotku za účelem vyslání hlídky ke střežení letounu.
C.

  1. Ministerstvo vnitra-velitelství letectva sboru národní bezpečnosti,

  2. Velitelství příslušné letecké hlídky SNB, za účelem poskytnutí pomoci a účasti při šetření o letecké nehodě.O každé havarii nebo nouzovém přistání letounu sboru národní bezpečnosti jest nutno mimo hlášení ad A. ještě uvědomit:  1. Velitelství příslušné letecké hlídky,

  2. ministerstvo vnitra-velitelství letectva sboru národní bezpečnosti.Hlášení musí býti podáno přímo, telefonicky, telegraficky nebo dálnopisem.V případech nouzových přistání nebo havarií střeží letoun sboru národní bezpečnosti příslušníci tohoto sboru.Orgánové sboru národní bezpečnosti jsou do vystřídání hlídkami vojenskými nebo do příchodu vyšetřující komise povinni:a) poskytnout raněné posádce první pomoc,


b) zajistit střežení letounu,


c) zakázat dotýkat se trosek letounu kýmkoli, vyjma nutná opatření související první pomocí. Poškozený letoun nebo jeho trosky nesmějí býti odklizeny před příchodem vyšetřující komise (výjimku činí uvolnění železniční trati a dálkových silnic),


d) zakázat kouření v blízkosti letounu,


e) upozornit majitele pozemku, že vojenská správa , resp. správa sboru národní bezpečnosti nehradí polní škodu způsobenou občanstvem, které přišlo k letounu ze zvědavosti,


f) zakázat jakékoliv fotografování,


g) zabránit podávání informací nepovolaným osobám a tisku,


h) zajistit součástky letounové neb výzbroje, které byly ztraceny před nebo po dopadu letounu nebo byly odcizeny osobami, které se dostavily první na místo nehody,


ch) zjistit očité svědky a osoby, které se dostavily první k místu nehody,


i) na požádání vyšetřující komise zařídí předání zprávy o zdravotním stavu posádky příbuzným,


j) v případě letecké nehody na veřejné komunikaci označit místo nehody předepsanými znameními,


k) spolupracovat při zabezpečení letounu (opatření kolíků, provazců apod.),


l) vyrozumět nejbližší elektrárnu neb poštovní úřad v případě, že při letecké nehodě bylo poškozeno elektrické event. telefonní vedení.Tento výnos budiž vložen do zvláštního fasciklu „LETECTVÍ“.

Příloha k výnosu ministerstva vnitra čís. 291/1946-Va/5.
Vzor hlášení letecké nehody.Hlášení musí obsahovat:  1. Den a hodinu letecké nehody,

  2. označení letounu (není-li je možno přečíst, tedy udat typ letounu, např.: jednomotorový dolnokřídlý jednoplošník apod.),

  3. přesné označení místa letecké nehody (možno-li určit podle mapy),

  4. stupeň zranění posádky, možno-li zjistit též jména.

Vzor depeše.


Adresa: Velitel letecké základny Praha-Kbely.Dne 5. května 1946 v 11,05 hod. havaroval letoun K R-12 na okraji lesa 1 km na sever od obce Bučina, okr. Hodonín. Dvoučlenná posádka zahynula. Jména nezjištěna.


Praporčík Novák.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář