Jdi na obsah Jdi na menu
LovecPokladu.cz - detektory kovů
 


Křídla bezpečnosti

27. 4. 2007

Křídla bezpečnosti

Jak dí pověst, bájný pták Phönix rodí se a vzlétá ze svého vlastního popelu...S bezpečnostním letectvem je tomu tak ve skutečnosti, neboť jeho křídla spoutali okupanti. Zato dnes jsme svědky jeho hrdého vzmachu. Na vzdušném moři září naše státní barvy ve sférickém trojúhelníku a kovově šedí „čápi“ se pyšní šarlatově červenou barvou hlavy trupu i náběžných hran nosných ploch a písmeny OK (naše státní příslušnost) i rejstříkovou značkou, začínající písmenem B (bezpečnostní letoun).


Letectvo Sboru národní bezpečnosti zřízené ministerstvem vnitra 25. března t. r., zahájilo činnost 1. srpna a navazuje v ní na slavnou tradici četnických leteckých hlídek z doby první republiky. Jejich dráha vedla tehdy přes franc. letadla Devoitine (hornokřídlé jednoplošníky) a naše letouny z Avie typu Š-328 až k stíhacím strojům B-534, které se vracely v pohnutém roce 1938 z neklidné hranice s prostřílenými křídly. Je v dobré paměti nás všech, že kryt hranic tehdy, když nesmělo zasáhnout naše vojenské letectvo, provádělo těch 9 leteckých hlídek a i těm byla tehdejší kapitulantskou vládou podvázána činnost z obavy, aby při zákrocích proti četným výzvědným a provokativním letům Luftwaffe nezavdaly hitlerovskému Německu vhodnou záminku. Tehdejší a rovněž nynější velitel letectva bezp. služby plk. Antonín Vlk vzpomíná na incident, jaký vznikl po donucení německého stroje k přistání. Němečtí fašisté rozpoutali diplomatický zastrašovací furor a Hodžova vláda, bezradná a stále couvající, byla zahnána k opatřením, jež uzemnila křídla našich vzdušných orlů. Ale i tak se německý stroj nevrátil ke svým a zvláštního článku zasloužil by si popis toho, jak byl zničen. S příchodem okupantů vznikla bezp. letectvu ztráta, odhadovaná částkou 30 milionů předválečných korun. K zřízení dalších 3 leteckých hlídek nedošlo. Kádr letců byl rozbit a jednotlivci měli své vlastní pohnuté osudy. Škpt. Frant. Rýdl, předtím velitel jedné letecké hlídky a pak pobočník plk. Vlka, unikl s četnými jinými, aby za hranicemi pokračoval v boji. Zúčastnil se vzdušných bojů o Anglii, později odletěl do SSSR a se Stalinskými sokoly stále v akci zasáhl i do bojů o Mor. Ostravu, aby jako plukovník stanul opět na rodné půdě osvobozené vlasti. - Šstržm. Weis padl ve Francii. Jinak z těch, kteří byli v letectvu naší zahran. armády, se vrátili všichni.


Vynikajícím odborníkům z řad našeho zahran. voj. letectva náleží dík, že se ujali opakovacího a doplňovacího výcviku pilotů, mechaniků, radiotelegrafistů aj., tvořící nyní pevný a výborný kádr letectva SNB. Vyškolení dalších, kteří vsednou do moderních stíhacích strojů, posílí jejich řady, naši bezpečnost ve vzduchu a přispěje k ukáznění některých mladých a do létání žhavých plachtařů. Daleko větší starost působí veliteli uvážení zákroků leteckých hlídek SNB proti příp. demonstrativním, výzvědným apod. letům cizích letadel. Bude na místě, jak praví a zkušeně hodnotí, před palbou užít napřed mírnějších prostředků, obdobně jako je tomu před použitím zbraně u pozemní bezpečnostní služby. Promyslel, jak bude vypadat manévr, kterým má býti letadlo donuceno k přistání. Podlety a vystřelování raket, jejichž výbuchy způsobí zelené světlo nebo zelené hvězdy, budou v tom – mimo jiná opatření – hráti roli.


Za poměrně krátkou dobu činnosti se může letectvo SNB vykázat velmi pěknými úspěchy. Z nich nejvíce si cení osazenstvo jedněch našich důležitých závodů toho, že po zavedení pravidelného leteckého hlídkování zcela ustaly nálety a fotografování cizích letadel, jež svou všetečností pochopitelně značně znepokojila pracující. Nestranné a odborné vyšetření leteckých nehod lze jen uvítat, neboť havarie je nutno zkoumat i s hlediska kriminálního. Četné další závažné úkoly SNB splňují a vždy splní ti, kteří jsou našimi okřídlenými druhy. Při vzájemné spolupráci nás všech bude vnitřní bezpečnost na výši a všeobecně oceňována. Proto všichni čestně, schopně a radostně svými výkony splňujme každodenně to, co je samozřejmé a co od nás očekává lid český i slovenský – bezpečnost...Vždy a za všech okolností! A všichni s křídly nadšení, obětavosti a bdělé pohotovosti.


Por. Josef Němeček.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář